- Pietro Ichino - https://www.pietroichino.it -

Rebus Apostolo francescano

[1]